Office View

Hello ladies. Jeg har netop krydset Øresundsbroen og kursen er sat mod Gøteborg, Sverige. Da jeg som de fleste af Jer nok ved, er bosat i Jylland er det lidt af en lang rejse og normalt tager jeg også flyet. Men fordi jeg bor hvor jeg bor, så er der altså også bare en transporttid til og fra lufthavnen og offentlig transport dertil er nærmest ikke eksisterende. Det betyder at jeg altid er afhængig af, at folk kan køre mig og det har Thomas efterhånden også glædeligt gjort en del gange, men i dag, der skulle han altså arbejde. Jeg besluttede mig derfor for, at teste toget. Det tager godt nok 7,5 time, men indtil nu er det gået rigtig godt og med kun et enkelt skift. Det jeg egentlig ville frem til, er, at jeg nyder, at have muligheden for ikke at skulle være afhængig af andre. Kender I det?

Jeg tager dog flyet hjem i morgen og min dejligste kæreste henter mig som sædvanligt i lufthavnen. Nu vil jeg nyde resten af turen, spise lidt mad og se en film indtil jeg rammer Gøteborg. Jeg er afsted på "arbejde", men i dag har jeg "fri" og vil derfor benytte lejligheden til at opleve lidt mere af charmerende Gøteborg i selskab med min søde svenske tjej (pige) @fridasfriday og @karolinesmadal når hun engang ankommer fra Oslo.

// Hello ladies. I just crossed oeresunds bridge and I am on my way to Gothenburg, Sweden. As most of you know I live in Jylland and it is a pretty long journey from there and normally I would also go by flight. But because of where I live, there is also a long transporttime between home and the airport and public transport is almost not existing. I means that I am always depended by other people to drive me and Thomas has done that a lot of times lately, but today, he had to work. I decided to test the train instead. I will take 7,5 hour, but for know its been pretty okay and I only need to switch train ones. What I wanted to say with this post was, that I love to have the opportunity to be independant. Do you know what I mean?

I will go by flight home tomorrow though and my lovely boyfriend will as usual pick me up at the airport. Now I will enjoy the rest of this trip, eat some food and watch a movie before I hit Gothenburg. I am here with "work", but today I am off and I want to grab that opportunity to explore the charming city a bit in the company of my sweet swedish tjej (girl) @fridasfriday and @karolinesmadal when she arrives from Oslo.

Blog på mobilen - Blog via mobilen - Nouw har en af markedets bedste blogging apps - Klik her

Likes

Comments

Personal

Et lidt dybere og mere personligt indlæg, end hvad i normalt læser herinde på domænet. Det skal til indimellem, for der sker jo, som i ved, ofte flere ting bag facaden end fine outfits, rejser og dilemmaer omkring aftensmaden. Det kan nogle gange være rart at få sat ord på tingene, og det kan det også for mig.

Desværre er det nok de færreste af os (nok nærmere ingen), som er så heldige at gå igennem et helt liv uden at sygdommen rammer på den ene eller den anden måde. Oktober er jo et af de måneder hvor der virkelig bliver sat fokus på kræft ,og derfor vil jeg også gerne forsøge at sætte lidt ord på mine oplevelser omkring denne helt forfærdelige og uforklarlige sygdom, som desværre rammer rigtig mange. Tidligere havde jeg en idé om, at så snart man hørte ordet kræft, så kunne man ligeså godt begynde at tælle dagene. Jeg er blevet klogere heldigvis.

I år er det 10 år siden, at min kæreste morfar mistede kampen til denne sygdom. De som kender mig ved, jeg havde et utrolig tæt forhold til ham og derfor satte sygdommen, og dét at miste nogen så tæt på, dybe spor i mig. Jeg ved, at mange oplever helt forfærdelige ting hver dag, også noget, man ikke ville kunne forholde sig til, medmindre man selv har været i samme situation. Jeg kan kun tale ud fra mine egne erfaringer, så det håber jeg selvfølgelig, der vil være forståelse for.

For to år siden fik min mormor konstateret tarmkræft (vi har et MEGET tæt forhold til hinanden), og som jeg nævnte, så var jeg absolut overbevist om, at så snart ordet "kræft" blev nævnt, så var dødsdommen ligesom givet. 7,9,13, så var det HELDIGVIS ikke tilfældet, og min søde lille mormor vandt kampen.

For præcis en uge siden fik vi så at vide, at min mormor endnu engang var blevet ramt af denne sygdom. Det giverflashbacks hver gang! Og hver gang frygter man det værste oghåber på det bedste. Jeg er så priviligeret at have et rigtig tæt forhold til min mormor, og defor fik jeg lov til at tage med hende i mandags, til "dommens time". For én som mig, som tager alting meget tæt ind til sig, var det faktisk en meget behagelig oplevelse. På forhånd skal det siges, at vi vidste chancerne var gode, og dét, er der ingen tvivl om, hjalp på situtationen.

Det er endnu engang et indkapslet område, der er ramt, og det betyder, at kræften HELDIGVIS ikke har spredt sig til andre områder. Som nævnt frygtede vi det værste, men håbede på det bedste! Så det var en helt fantastisk nyhed at få at vide. Det betyder dog, at hun skal igang med et 4 ugers stråling forløb, men vi kan se en ende på det hele.

Noget, der har betydet meget under disse forløb, har været, at man virkelig har kunne mærke livsglæden. Ikke sagt, at der ikke har været triste øjeblikke, hvor man har lyst til at smide håndklædet i ringen, for det tror jeg er svært at undgå. Men på trods af, at chancerne for at kræften vender tilbage igen om 2 år er stor, så siger hun, "så klarer vi det bare en gang mere". Det har virkelig været noget, jeg har bidt mærke i, og noget, der har betydet rigtig meget for mig, som pårørende. Noget, der er vigtigt for os alle at huske på, er at snakke om sygdommen, få sat ord på den og snak med den sygdomsramte omkring det, men husk ikke at behandle personen som om livet er slut. For det er slet ikke sikkert. Det er vigtigt at have noget at kæmpe for, så mind dem om det i stedet.

Kræft er en helt forfærdelig sygdom, og jeg kommer aldrig til at forstå den. Ikke at der er nogen positivt at sige om kræft, men alligevel så har disse to oplevelser hjulpet mig rigtig meget. Og jeg har indset, at man også kan overvinde den. Jeg håber, det også kan hjælpe Jer.

// A bit deeper and more personal post than what you usually read on this domain. That is necessary to sometimes. As you know, things often happen, more than fine outfits, travels and dilemmas about what to eat for dinner. Sometimes it may be nice to put words on those things, and it is for me too.

Unfortunately, few of us (probably nobody) are fortunate to go through a lifetime without disease hitting in one way or another. October is one of the months that really focuses on cancer, and therefore I would like to try to put words on my experiences with this absolutely terrible and unexplained disease, which unfortunately hits a lot of people . Earlier, I had an idea of that as soon as you heard the word cancer, you could as well start counting the days. I have become more informed, and thank god for that.

This year, 10 years ago, my dearest grandfather lost the fight to cancer. Those who know me know that I had an incredibly close relationship with him and therefore this disease and the loss of someone so close, hit me hard. I know that many people experience terrible things every day, even something that you would not be able to relate to unless you've been in the same situation. I can only speak from my own experiences, so I hope of course that will be understood.

Two years ago, my grandmother got cancer (we have a VERY close relationship with each other) and, as I mentioned, I was absolutely convinced that as soon as the word "cancer" was mentioned, the death sentence was just as given. 7,9,13, this was not the case and my sweet little grandmother won against cancer.

Just one week ago, we were told that my grandmother once again had been affected by this disease. It gives you flashbacks every time! And every time you fear the worst and hope for the best. I am so privileged to have a very close relationship with my grandmother, and I was allowed to go with her on Monday to the "Judgment of the Judgment". For one like me, who takes everything very close to, it was actually a very pleasant experience. In advance, it should be said that we knew the chances were good, no doubt, that helped the situtation.

Once again, there is a small area that has been affected, which means that the cancer has not spread to other areas. As mentioned, we feared the worst, but hoped for the best! So it was amazing news. That means, however, that she will start with a 4 week radiation course, but we can see an end to it all.

Something that has meant a lot during these years and situation, was that I could feel the joy of life. Not said that there haven't been any sad moments, where you were about to give up everything, because I think that is hard to avoid. But despite the fact that the chance of the cancer returning in 2 years is huge, she says, "we'll then we will make it one more time." It has really been something I've noticed, and something that has meant a lot to me, as a relative. Something that is important for all of us to keep in mind is to talk about the disease, put words on it and talk to the affected person, but do not treat the person as if life is over. Because it's not. It's important to have something to fight for, so remind them of what to fight for instead.

Cancer is a terrible disease and I will never understand it. Not that there is any positive things to say about cancer, but yet, these two experiences have helped me a lot. And I have realized that you can overcome it too. I hope it can help you too.

Likes

Comments

Contains affiliate links
Boyfriend

Shirt: Ralf Lauren (boyfriends) // Trousers: Here // Shoes: Sofie Schnoor // Bag: Adax

Jeg håber I alle nyder ferien. I hvertfald de af Jer, som er så priviligeret at have ferie. Jeg har fået ordnet en masse arbejde her til morgen og vil nu fikse en lille frokost sammen, inden jeg vil arbejde lidt videre. På billederne ser I et af de outfits jeg havde på I København i sidste uge. Jeg havde stjålet Thomas Ralf skjorte, som vi købte i Paris og sat dem sammen med et habit bukser fra Y.A.S. og mine yndlingssko fra Sofie Schnoor. Et dejligt komfortabelt outfit at rende rundt i. Det er altså nødvendigt indimellem, specielt når man skal nå 117 ting på få timer.

// I hope you are all enjoying your vacation. At least those of you whom are so privilege to have vacation. I have done a lot of work this morning and now I want to fix some lunch, before more work. On the pictures you see one of the outfits I wore last week in Copenhagen. I had stolen Thomas Ralf shirt, which we bought in Paris and put them together with my suit trousers from Y.A.S. and my favorite boots from Sofie Schnoor. Such a comfortable outfit. Necessary sometimes, especially when you have to do 117 things in a few hours.

Og tjek lige lokationen ud. Den smukkeste trappeopgang på vej til pressedag hos Holm og Bertung. Helt perfekt til outfit fotos.

// And just check out the lokation. The most beautiful staircase on my way to press day at Holm & Bertung Pr. Totally perfect for outfit photos.

Senere i dag skal vi om og fejre min dejligste mors fødselsdag. Hvad har I af planer?

// Later today we are going to celebrate the worlds best mom's birthday. What are your plans?

Likes

Comments

Beauty Tips

Sponsored post

Som nogle af Jer måske har lagt mærke til, så fik jeg tidligere lavet negle hos min søde veninde. Det viste sig, at jeg skulle gå hen og blive rigtig glad for det og det faktisk endte ud med at blive en fast månedlig aftale vi lavede. Desværre så er hun i øjeblik bosat på den anden side af jorden og det betyder mine negle nu er overladt til mig selv. Jeg er en klovn til den slags og jeg har simpelthen ingen tålmodighed til at vente på at det tørrer. For kort tid siden blev jeg introduceret for L.A.Q. Shield , som er en gellack. Det betyder nu også, at jeg ikke længere behøves at være tålmodig ift. tørretiden af min lak.

// As some of you might have noticed, I used to get my nails fixed by my lovely friend. I turned out to get really fond of it and it ended up becoming a monthly deal. Unfortunately she is currently living on the other side of the planet and that means that my nails I now left with me. I am so bad at applying nail polish and my patience is bad too. A short time ago I was introduced to L.A.Q. Shield , which is a gellack. That means that I dont have to be patient anymore. Yay.

Der følger en LED lampe, samt meget mere med og du føler nærmest du har din egen lille negle salon. Jeg har testet på mig selv og veninder et par gange og jeg er simpelthen KÆMPE FAN. Perfekt alternativ, når nu min veninde/negledame er rejst væk. Her kan du få fat i dit sæt.

// You will get a LED lamp and much more when you buy it. I almost feel I have my own nail saloon at home when fixing my nails now. I have testet on my self and a friend for a couple of times now and I am a huge fan. Perfect alternativ, now that my friend/nail lady has left me. Here you can get hold of your set.

Likes

Comments

Our Home

This post is in collaboration with Desenio

Så har jeg endelig fået taget mig sammen og skudt nogle billeder af vores lejlighed. Som jeg har teaset så længe efterhånden, så har vi givet vores stue en mindre make-over. Ja faktisk har vi både fået nyt bord, nye opbevaringsreoler, planter og en række nye FEDE plakater fra Desenio. Jeg er simpelthen så tilfreds med det hele og får endelig den følelse af "hjemme og tilfredshed", når jeg trædder ind i vores stue.

// I finally managed to take some photos of our apartment. As I have been teasing for a while now, we have done a minor make-over in our livingroom. Actually we have bought a new dinning table, other furnitures, plants and a bunch of new COOL posters from Desenio. I am so satisfied and I finally get that feeling of "home and satisfaction" when I enter our livingroom.

Over vores sofa havde vi før et par andre plakater hængende, også fra Desenio faktisk. Vi blev hurtigt enige om (Thomas og jeg), at det var på tide at skifte de meget tøsede plakater ud med et par tidsløse og mere "voksne" nogle. Da vi faldt over disse, var vi ikke et sekund i tvivl om, at dem måtte vi klikke hjem. Jeg er helt forelsket i dem og jeg synes de passer helt perfekt til vores sofa-area. Er I enige?

// Above our couch we had a couple of other posters before, actually also from Desenio. We quickly agreed (Thomas and I), that it was time to change the very girly posters with a pair of timeless and more "adult" ones. When we saw these, we didn't doubt a second, that we had to own these. I am totally in love with them and I believe they fits perfect for our couch-area. Do you agree?

Tadaaaa, vores nye spisebord! ER DET IKKE FLOT? Det er fra Piet Hein og på trods af dets alder (1988), så står det smukkere end nogensinde før. Synes vi. Vi hare tilmed også fået en ny plante (eller et træ) og endnu en smuk plakat fra Desenio. Denne hedder Indigo blue og vi har til alle vores plakater valgt guld rammer, som også forhandles derinde. Jeg kunne ikke være mere tilfreds og plakaterne giver lige det sidste touch og tilføjer lidt personlighed, hvis I spørger mig.

// Tadaaaa out new dinning table! ISN'T IT BEAUTIFUL? It is from Piet Hein and despite its age (1988) it is more beautiful than ever. We think. We even got a new plant to (or a three) and another nice poster from Desenio. This one is called Indigo Blue and to all of our posters we have chosen gold frames, which you also can buy at their website. I couldn't be more happy and satisfied and I think the posters gives the final touch and adds some personality.

Det sidste billede af vores sue for denne gang. Jeg gad godt høre hvad I synes? Kan I lide det? Vi har en nærmest fået en lille urban garden i vores meget lille lejlighed på 55kvm, men det er nu så hyggeligt og passer perfekt til dette hjørne. Og her ser i også den sidste plakat, lidt flere farver end på de første, men det gør bestemt ikke noget.

Nu er det tid til at give Jer noget, I har nemlig mulighed for at shoppe smukke plakater fra Desenio's hjemmeside og få 25% med koden: JENNIFER og den gælder fra i dag, d. 17 oktober til og med d. 19 oktober. Jeg håber jeg har kunne inspirere Jer lidt og lad mig endelige vide hvad I shopper!

Bemærk: “ The code “JENNIFER” gives 25% off posters, between 17th-19th October* Follow @desenio for more inspiration! *The code is not valid on handpicked-/collaboration posters or frames”.

// Last photo of our livingroom for this time. I would like to know what you think? Do you like it? We almost got ourselves a small urban garden in our tiny apartment, but it is really cozy and fits perfect for that corner. And here you also see the last poster, some more colors on this one than the others, but that is totally okay.

Now it is time to give you something, you now have the possibility to shop beautiful posters from Desenio's website and get 25% off with: JENNIFER and it is valid between 17th-19th October. I hope I inspired you a bit and please let me know what you buy, would love to see that!

Notice: “ The code “JENNIFER” gives 25% off posters, between 17th-19th October* Follow @desenio for more inspiration! *The code is not valid on handpicked-/collaboration posters or frames”.

Likes

Comments

Weekly scheduale

Hey hey. Det bliver en lidt sen opdatering fra mig i dag, men bedre sent end aldrig right? Jeg har brugt dagen I århus med mormor og moster. Desværre ikke grundet så positive omstændigheder, men HELDIGVIS, ser det hele ud til at blive godt. Efterfølgende gik det hurtigt hjemad og til så stod den ellers på børnefødselsdag.

// Hey hey. A late update from me today, but better late than ever right? I have spend the day in Aarhus with my grandmother and aunt. Unfortunately not under the best circumstances, but LUCKILY, it looks like it will all turn out okay. Afterwards I drove home and then it was time for a birthday party.

Monday:
Aarhus og børnefødselsdag.
// Aarhus and birthday party.


Tuesday:
Eftersom jeg har ferie fra skole, har jeg tid til at ligge lidt energi i bloggen og på arbejde. Jeg har en del møder i morgen og jeg glæder mig til at give den gas.

// Since I have vacation from school I have the time to put some energy into the blog and my work. I have some different meetings tomorrow and I can't wait to get some stuff done.

Wednesday:
Dagen står på lidt opgave skrivning og ellers arbejde det meste af dagen. Om aftenen har min mor arrangeret en tur til Hjerl Hede og noget Halloween fortælling. Jeg har ikke været der siden jeg var "barn", så er sikker på det bliver rigtig hyggeligt. Og hvem elsker ikke en god gyser-fortælling i de rette omgivelser? Det synes jeg ihvertfald er ret sjovt.

// The day is filled with assignment writing and work. In the evening my mom has planned a trip to Hjerl Hede and something with Halloween. I haven't visited the place since I was a "child", I am sure it will be fun. Who doesn't love a good horror-story in the right surroundings? I like that kinda stuff.

Thursday:
Min dejligste mor fylder år, så det skal vi selvfølgelig fejre.

// My lovely mother has birthday, so of course we will celebrate that.

Friday:
Work & Weekend.

Saturday:
Som jeg nævnte tidligere var vi i Århus idag pga. nogle trælse omstændigheder, men jeg tror vi tager dagen lidt som den kommer. Planen er ellers at vi skal ud og spise, hele min mors familie, da min mormor fyldte 70 år i September. Det bliver super hyggeligt, med en hel dag i hinandens selskab.

// As I mentioned earlier we went to Aarhus today under bad circumstances, so I believe we will take the days as they come. The plan otherwise is that we are going out for dinner with my moms family, in the occasion of my grandmothers 70's birthday in September. It will be so much fun with a day in each others company.

Sunday:
Jeg tager tidligt morgen mod Sverige, da vi har salgsmøder mandag morgen. Altid hyggeligt at bruge tid med mine søde kollegaer!

// I am leaving early morning for Sweden, because of sales meetings on Monday. Always nice to spend time with my sweet colleagues!

Jeg håber I alle får en skøn uge, hvad har I af planer?
Wish you all a lovely week, what are your plans?

Likes

Comments

Coffee O' Clock

Se lige Frederikkes fine babybump! Det klær' hende så meget! Og de lækre cheesecakes ikke mindst?

God søndag kæreste læsere. Vi er netop trådt ind af døren efter at have besøgt second hand market, været en tur på stranden med Thomas' søster, kæreste, og baby, som blev afsluttet med kage hos deres farmor og nu har vi lige fået handlet ind til aftensmaden. Faktisk har det været en rigtig skøn uge, og ovenover ser i lidt billeder fra min tur til København torsdag-fredag. Den by vokser mere og mere på mig, hvergang jeg besøger den. Og det gør jeg jo ret ofte efterhånden. Torsdag eftermiddag mødtes jeg med søde Frederikke Egel, måske nogle af Jer følger med på hendes blog? Vi mødtes til en chai-latte, cheesecake og hygge på Bertels Salon. Jeg har aldrig besøgt stedet før, men er sikker på det heller ikke bliver den sidste gang! Så jeg ved snart ikke om jeg skal takke Frederikke for at have introduceret mig til stedet eller ej, for det kunne jo gå hen og blive lidt farligt ;-) Ha ha. Lidt senere sluttede Julie Von Lyck sig til os, måske i også følger med hos hende? I hverfald, så var det indbegrebet af rigtig efterårshygge. Nu vil vi lave lidt aftensmad og så finde en god søndags film, hvad med Jer?

// I hope you have had a great Sunday so far. We just got home after visiting a second hand market, visiting the beach with Thomas' sister, boyfriend and baby, we ended tha day by their grandmother for some cake and last but not least we just did some grocery shopping. Actually it has been a pretty nice week, above you see some pictures from my trip to Copenhagen Thursday-Friday. That city grows on me overtime I visit. And I do that quiet often. Thursday afternoon I met up with sweet Frederikke Egel, some of you might follow her blog? We met for a chai-latte, cheesecake and some girls talk at Bertels Salon. I have never visited the place before, but I am sure this wasn't the last time. I am not sure if I should thank Frederikke or not for introducing me to this place, It could turn into something dangerous ;-) Ha ha. A bit later Julie Von Lyck joined us, you might even follow her blog too? Anyway this is what I call a real autumn afternoon, super cozy! Now we will make some dinner and find a great Sunday movie , how about you?

Likes

Comments

Contains affiliate links
Inspiration

Så er jeg hjemme i Jylland igen, efter to skønne skønne dage i hovedstaden. Jeg har simpelthen haft SÅ meget at se til, at jeg ikke har noget at opdatere jer så meget herinde. Det kommer, promise. Jeg har masser af fine billeder at vise Jer og husk nu i har rig mulighed for at følge med på Instagram også. Jeg har sovet længe hertil morgen, lige taget mig et dejligt langt bad og Thomas er på arbejde. Vi har faktisk ikke nogen vilde planer denne weekend og det tror jeg vi begge har det meget fint med. Måske vi skulle tage en tur i biografen, det er altid en god ide! Hvad har I af planer?

// I am back home in Jylland again after two great days in the Capital. I have had so much to do and therefore I haven't updated you guys. I will though, promise. I have lots of nice photos to show you and remember that you can follow along on Instagram too. I slept in this morning, just had a long lovely shower and Thomas is away on work. Actually we do not have any plans this weekend and I think we both need that. Maybe we should go to the movies? that is always a great idea. What are your plans?

Likes

Comments

Off to

Jeg ville blot lige tjekke ind. Jeg sidder i øjeblikket i toget mod København og det var med nød og næppe at jeg nåede mit togskift, synes altid jeg render ind i forsinkede toge. Anyway, nu sidder jeg her og har ikke flere stop før jeg rammer hovedstaden. Indtil da, vil jeg krydser fingre for at vejret blive lidt bedre. Når jeg "lander" skal jeg direkte til et lille møde og derfra er dagen også bare fuldt booket, med showroom besøg, kaffedates og hygge med min veninde. Can't wait! Husk at følge med på Instagram!

// I just wanted to check in. Currently I am in the train towards Copenhagen and I almost did not make my connecting train. I always think the trains I am going with are a bit too late. Anyway, I am here now and I do not have more stops before Copenhagen. Until then my fingers are crossed for some better weather. When I "land" I am going directly to a meeting and from there my day is fully booked with showroom visits, coffee dates and some quality time with my girl. Can't wait! Remember to follow along on Instagram!

Likes

Comments

Contains affiliate links
Autumn Outfit

Skirt: Here // Bag: Addax // Loafers: Bianco // Jacket: Zara // Sunglasses: Celine

Endnu en dag med massere af arbejde. Jeg har både svaret på en masse mails, forberedt indlæg og fået skudt lidt billeder til nogle nye. I eftermiddag har jeg lige et par telefonmøder også. I dag får I lov at se lidt billeder af mit outfit fra i søndags. Trods solen skinnede og vejret var smukt, så var det lidt af en kold fornøjelse. Jeg må indrømme, jeg bare synes det er meget federe at skyde billeder om sommeren. Først og fremmest fordi det er varmere og min krop derfor er mere arbejdsom og så synes jeg hurtigt mine outfits billeder kedelige og uinspirerende om vinteren. Nogle gode råd?

// Another day filled with work. I have had time to answer some emails, prepared posts and shot some photos for some new ones. This afternoon I have a couple of phone meetings too. Today you see some photos of the outfit I wore this Sunday. Even though the sun was shining it was kind of a cold experience. I must admit that I think it is a lot more fun to shoot photos during summer. First of all because it is warmer and my body is easier to work with haha and then I think my outfits quickly turn into boring and uninspiring during winter. Any good advice?

Nu vil jeg lave lidt frokost og begynde at pakke en taske til i morgen. Turen går som sagt til København indtil fredag og jeg har et ret pakket program, men jeg glæder mig!

// Now I will fix some lunch and start packing my back for tomorrow. As mentioned I am going to Copenhagen and I have a pretty busy program, but I am looking forward to it!

Likes

Comments

@jennifergeertsenbro