About those new years resolutions

I 2016 skrev jeg for første gang en række nytårsfortsæt ned og delte dem med jer, her på domænet. I dag fandt jeg dem frem og jeg er faktisk overrasket over hvor meget jeg egentlig kan sætte flueben ved. I kan se/gense mine nytårsfortsæt fra 2016 HER. Jeg tror år 2016 må have været dét år, hvor jeg har oplevet allermest. Året bød på en række spændende muligheder og fantastiske oplevelser, som jeg ikke ville have været foruden. Jeg er så spændt på, hvad 2017 mon har at byde på.

1. Det der med træningen havde jeg allerede afvist på forhånd. Jeg tror vi alle kan blive enige om, at hvis man ønsker at begynde at træne, skal man ikke afvise det allerede fra start. Måske det ændrer sig år, jeg føler jeg har en bedre tilgang til det i år. 2. Jeg fik hele to studierelevante jobs i år 2016, stoppede på det ene igen og blev tilbudt et nyt lige her på Nouw. Jeg har allerede været ansat i 4 måneder og tror aldrig jeg på noget tidspunkt, har oplevet og lært så meget på så kort tid. Jeg ELSKER mit job! 3. Outfit billeder var der masser af og det ønsker jeg fortsætter i det nye år 4. Thomas og jeg har vænnet os til at bo sammen i vores lille lejlighed og vi er vilde med det! 5. Spise sundere, hm - det kan jeg stadig blive bedre til! 6. Jeg har faktisk lavet en masse mad, det sidste stykke tid og det meste er blevet godt (hvis i spørger mig) 7. Vi kom endelig ud og rejse. Den bedste rejse so far: Bali, Gili, Singapore og Paris - jeg klager ikke 8. Jeg havde et helt fantastisk år, som bød på mange oplevelser og muligheder, ny bekendtskaber mm. - Bring ti 2017!

In 2016 I for the first time wrote a number of New Year's resolutions down and shared them with you here on my blog. Today I looked at them and I'm actually surprised that I can tick so many of them off. You can see my New Year's resolutions from 2016 HERE. I believe 2016 must have been the year where I have experienced most, so far. The year brought a number of exciting opportunities and great experiences that I would not have been without. I'm so excited about what 2017 has to offer.

1. About fitness - I already rejected that before the year had begun. I believe we all can agree that if you want to start exercising, you should not dismiss it right from the start. Maybe it will change this year, I feel I have a better approach to it this year. 2. I actually was offered two study-related jobs in 2016, stopped at one of them and was offered a new right here at Nouw. I have already been employed for four months and do not think at any point I have experienced and learned so much in so little time. I LOVE my job! 3. Outfit pictures there were plenty of and I want continue that in the new year 4. Thomas and I have gotten used to live in our small lovely apartment and we love it! 5. Eating healthier, hm - I can still get better! 6. I've actually made a lot of food, the past while and most of it has been good (if you ask me) 7. We finally traveled to a destination outside Europe. The best trip so far: Bali, Gili, Singapore and Paris - I'm not complaining 8. I had a fantastic year, which featured many experiences and opportunities, new acquaintances etc. - Bring it 2017!

INSTAGRAM - FACEBOOK - YOUTUBE 

Synes godt om