Arriving in Paradise

I slipper ikke, jeg har så mange billeder in store, fra vores rejse, som jeg glæder mig til at dele med Jer. Forhåbenligt også et par tips eller to, i måske kan bruge, hvis I engang selv skal afsted.

Som overskriften så fint siger, så ankom vi så sandelig til Paradis, efter at have brugt 4 dage i skønne Ao Nang, Krabi. Og når jeg siger Paradis, så mener jeg Koh Phi Phi, som er en øgruppe, der ligger i syd Thailand. I virkeligheden, kommer jeg nok til at referere til Paradis, i hvert eneste blogindlæg, for hvis I spørger mig og det gør i jo, eftersom dette er min blog, så var alle de steder vi besøgte, det rene paradis - på hver deres måde, vel og mærke. Hverken Thomas eller undertegnede havde været i Thailand før og vi havde som tidligere nævnt kun bestilt 4 overnatninger i Ao Nang hjemmefra og resten ville vi bare gerne tage hen af vejen. Det fungerer virkelig godt for os, men andre ville måske foretrække at have det hele planlagt, det er en smagssag. Anyhow, så startede vi med at bestille to nætter på paradisøen, da vi jo ikke helt vidste hvilket område, der var godt at bo i. Så da vi ankom måtte vi trække vores fine Delsey Paris kufferter, igennem det smukke hvide sand (der kører ikke biler eller lign. på øen - plus), ned til vores hotel, som lå i den ene ende - det var varmt og hårdt! Men ved i hvad, det gør ikke spor, når udsigten er som ovenover.

Efter et par dage (og jeg skal nok komme tilbage til, hvad vi lavede de der dage på øen, udover selvfølgelig at nyde udsigten, drikke af kokosnødder og tanne i 35+ grader, i separate indlæg) besluttede vi os for tage to nætter mere og vi var egentlig også ret vilde med vores hotel og dets beliggenhed. Det var jo højsæson, så der var faktisk kun et enkelt værelse tilbage og vi nåede heldigvis at booke det, så vi bare kunne nøjes med et værelsesskift.

For os var 4 dage helt perfekt, der var tid til at udforske øen, tage på diverse ture, nyde stranden etc. men igen, hvis man gør som os, kan man jo altid blive færre eller flere dage, det er fordelen ved at kunne være så fleksibel. Bemærk også at det er en turistø til spar to! Det smukke vand og den fine strand blev om formiddagen til midt eftermiddag, fyldt med speedbåde og turister, men de tager jo afsted igen hen på eftermiddagen. For mig var det lidt en irritationsfaktor til at starte med, men vi var jo også selv turister og sådan ligger landet jo bare. Der er så smukt, mange fede ture at tage på derude, så man forstår jo godt, der er mange turister. Besøg det, hvis i nogensinde for muligheden - det var fantastisk!

Læs også: Thailand vlog 1

// I have so many pictures in storage, from our trip which I look forward to sharing with you. Hopefully, a couple of tips or two that you may use if you are ever gonna go.

As the headline says so well, we certainly arrived in Paradise after spending 4 days in beautiful Ao Nang, Krabi. And when I say Paradise, I mean Koh Phi Phi, which is a group of small islands located in southern Thailand. In fact, I will refer to Paradise, in every blog post, because if you ask me and you do, because this is my blog, all the places we visited were pure paradise - all of them, in their own way. Neither Thomas nor me had been in Thailand before and as previously mentioned we had only booked 4 nights in Ao Nang from home and the rest we just wanted to book as we went along. It works really well for us, but others might prefer to have it all planned. Anyhow, we started out booking two nights on the paradise island, as we did not quite know which area was good to live in. So when we arrived we had to pull our nice Delsey Paris suitcases through the beautiful white sand (no cars or anything like that on the island - plus), down to our hotel - it was super warm and tough! But you know what I don't mind when the view is as above.

After a couple of days (and I'll come back to what we did on our days on the island, besides enjoing the view, drinking coconuts and tan in 35+ degrees, in separate posts) we decided to take two more nights and we were quite happy with our hotel and its location. It was high season so there was actually only one room left and we happily booked it so we could just settle for a room change.

For us, 4 days were absolutely perfect, there was time for exploring the island, taking various walks, enjoying the beach etc. But again if you do like us you can always be fewer or more days, that's the benefit of being able to be so flexible. Also note that it is a tourist island! The beautiful water and the beautiful beach were from mid afternoon to mid afternoon, packed with speedboats and tourists, but they are leaving again in the afternoon. To me, it was a bit of an irritation factor to start with, but we were also tourists, and that's how it is. There are so many nice walks, and trips to go on out there, so I do understand why there are that many tourists. Do visit Phi Phi Islands if you ever have the opportunity - it was truly amazing!

Also read: Thailand vlog 1

INSTAGRAM - FACEBOOK - YOUTUBE 

Synes godt om