At have en far, uden at kende sin biologiske

Det er sjældent jeg deler ud af personlige facts og egentlig bare fortæller lidt om hvem pigen bag skærmen egentlig er. Jeg har ingen ide om, hvem der i virkeligheden læser med (udover familie og venner, jeg befaler at læse hvert enkelt indlæg selvfølgelig), men de kender mig jo i forvejen. Jeg tænkte derfor jeg ville lukke lidt op og fortælle lidt, som I måske i vidste i forvejen. Jeg er også utrolig interesseret i, at lære Jer bedre at kende og høre om i har specielle ønsker til, hvad I gerne vil se mere af på bloggen. Så Let me know, i kommentarfeltet i bunden.

Lets get startet. Som overskriften afslører, så har jeg den dejligste far, men han er ikke min biologiske. Faktisk så er min biologiske far fra Irland og nej det er ikke deraf mit navn kommer fra, men fordi min mor mente jeg "skreg" som Jennifer Lopez. Min mor fik mig i en ung alder af 21 år, held i uheld ville nogen påstå (mig), planlagt eller ej så slap hun ikke af med mig. Hun har altid været meget åben omkring det og lige siden jeg kan huske, har jeg vidst hvorfor der ikke var nogen "faderfigur" i mit liv. Lige indtil jeg blev 4, for der mødte min mor min far. Og ja, jeg kalder ham for 'far', for han er min 'far'. Faktisk er jeg også blevet adopteret af selvsamme person (sjovt nok) for år tilbage. Og for lige at afslutte familie billedet, så har min far en datter på 31 og sammen har min mor og far min lillebror på 15. Back to the point, så er jeg møghamrende glad for at have muligheden for at kalde nogen for 'far' og specielt glad for at det er netop den person. Vi har et godt forhold og det er bestemt kun blevet bedre siden jeg er flyttet hjemmefra og vi er i den grad blevet tættere, det er skønt! Måske fordi undertegnede hystade er blevet mere voksen. Når det er sagt, så betyder det ikke at nysgerrigheden om hvor halvdelen af ens gener egentlig stammer fra, ikke af og til trænger på - for det gør den! Tanken om hvor noget af ens udseende og personlighed egentlig stammer fra, har jeg flere søskende, bedsteforældre and so on - den har da været der, et par gange eller hundrede. Og som årene er gået har lysten til at møde denne person sneget sig ind, det er bare ikke så lige til, at finde frem til med få oplysninger. Og ja så er der noget der hedder "sporløs", men nej. Anyway, så ville jeg ikke bytte min familie for noget andet i verden - selv ikke når vi har vores kampe, som en hver anden familie. Nu har jeg fortalt lidt om mig selv og måske har nogen af Jer lignende historier?

// It is not that often that I share personal facts and actually I dont think you know that much about the girl behind the screen. I have no idea who really reads my blog (besides family and friends, I command to read every single post, of course), but they know me already. I was thinking that maybe it was time open up a little bit, and tell you something that I do not think I have mentioned before. I am also extremely interested in learning to know you better and hear about special requests for what you would like to see more of on my blog. So Let me know in the comment box at the bottom.

Lets get started. As the title reveals, I have the most wonderful father, but he is not my biological. In fact, my biological father is from Ireland and no that is not where my name comes from, but because my mother thought I "cried" like Jennifer Lopez. My mom got me at a young age of 21 years, blessing in disguise would anyone say (me), planned or not she was tucked with me. She has always been very open about it and ever since I can remember, I knew why there was no "father figure" in my life. Just until I was 4, when my mother met my father. And yes, I call him 'father', cause he is my 'father'. Actually I was also adopted years back. And just to complete the family picture my father has a daughter at age 31 and together my mom and dad have my brother at 15. Back to the point, I am so pleased to have the opportunity to call someone a 'father' and especially pleased that it is this exact person. We have a good relationship and it has certainly only gotten better since I left home and we have become so close, it's great! Perhaps because I have become more of an adult. That said, it does not mean that the curiosity about where half of one's genes actually comes from hasn't been there, because it has! The idea of who you look like, where your personality comes from, have I several siblings, grandparents and so on - it has since been there a few times or a hundred. And as the years has went by, the desire to meet this person has increased, it's just not quite that simple, to find that person with limit information. And then there is something called "Sporløs"(danishprogram) but no. Anyway, I would not trade my family for anything in the world - even when we have our fights, like any other family. Now I have told you guys a little bit about myself and maybe some of you have similar stories?

INSTAGRAM - FACEBOOK - YOUTUBE 

Synes godt om