Home update

Poster: Here // Frame: Here

Er jeg den eneste, der hele tiden, bare har lyst til at lave om derhjemme? Der er nogle mennesker, der er kloge derude, de har i hvertfald forstået at friste mig, konstant, med alle deres nye varer og designs. Jeg bliver så inspireret hele tiden og til tider, får man lyst til at ændre fuldstændig stil, fordi man har set et billede eller to på Pinterest, fra nogle der virkelig bare har lært kunsten, at indrette. Når det så er sagt, så bliver jeg glad hver dag, jeg træder ind i vores lille hjem på 50kvm. Det er vores og jeg begynder så småt, at føle mig oprigtig glad over alle vores ting. Det tager tid, at finde sin stil og til tider, er der også ting man må vente på, da der lige skal spares lidt ekstra op. Men det er i virkeligheden vel også lidt den sjove del, hvis man endelig har fået fat i noget, man har ønsket sig længe? Sådan har jeg det i hvertfald.

Nok om det, jeg har lovet jer en 'apartment tour', i jeg ved ikke hvor lang tid, men den er endnu ikke kommet, da jeg bare gerne vil være helt færdig. Men jeg må nok erkende, at det bliver man aldrig. Der vil altid være ting man ønsker at ændre. fordi så er noget tredje kommet på mode. Så, om inden længe, så har jeg en apartment tour klar til jer, promise. Indtil da, så kan i få en lille teaser, på lidt nyt vi har fået til hjemmet, på det seneste. For godt 14 dage siden, modtog vi den store plakat, som i ser på øverste billede. Jeg synes den er SÅ cool og så stillistisk. Jeg var træt at se på "teenage" plakater og var klar til noget lidt mere holdbart og nu er jeg ret godt tilfreds med alle vores plakater i hjemmet. Både plakaten og rammen er fra Desenio, et firma jeg har benyttet mig af, lige siden jeg flyttede hjemmefra. De har alt hvad hjertet begærer og matcher alle målgrupper. Desuden, så er de også overkommelige i pris. Det bedste af det hele er, at jeg har fået en rabatkode på 25%, så hvis i nu skulle blive fristet i dag eller i morgen, så brug koden: jennifergeertsen og få 25% af Jeres køb. OBS. gælder ikke på rammer eller håndplukkede-/collaboration plakater. Hvad synes I om vores nyeste køb og er I klar til en apartment tour?

// Am I the only one who always wants to change things at home? There are some people who are smart out there, they have always understood to tempt me, constantly, with all their new items and designs. I'm so inspired all the time and at times I want to change style because I a picture or two on Pinterest, from some who have really learned the art of decorating. Having said that, I'm happy every day, when I enter our little home. It is ours and I begin to feel sincere happy with all our things. It takes time to find your style and, at times, there are also things to wait for, as you just have to save a little extra. But in fact it's also a bit of fun, if you have finally got something you've wanted for a long time? That's how I feel.

Anyway, I promised you an 'apartment tour', for I don't know how long, but I haven't showed you one yet, since I just want to be completely done. But I must admit that it will never happen. There will always be things you want to change. because then some third trend has arrived. Soon, I have an apartment tour ready for you, promise. Until then, you may have a little teaser, of the new stuff we have bought to our home, lately. Just about 14 days ago, we received the big poster as you can see at the top image. I think it's SO cool and so seductive. I was tired to look at "teenage" posters and was ready for something a bit more durable and now I'm quite happy with all our posters at home. Both the poster and the frame are from Desenio, a company I have used since I moved from home. They have everything the heart desires and matches all target groups. In addition, they are also affordable in price. Best of all, I've got a 25% discount code so if you're tempted today or tomorrow, use the code: jennifergeertsen and get 25% of your purchase. NB. does not apply to frames or handpicked-/collaboration posters. What do you think of our latest purchase and are you ready for an apartment tour?

In collaboration with Desenio

INSTAGRAM - FACEBOOK - YOUTUBE 

Synes godt om