I got my bachelor!

Jeg tror sket ikke engang, at jeg har fået fortalt Jer, at jeg er blevet F***ING BACHELOR!!! Beklager sproget, eller løgn, I do not! Jeg blev færdig for godt og vel en måned siden og det følges absolut fantastisk. Når det så er sagt, så har jeg samtidig en følelse af, "hvornår kommer det næste", ved I hvad jeg mener? Nu har jeg gået i skole non-stop i 16,5 år, afbrudt af et enkelt sabbatår, så der er vel ikke noget at sige til, at jeg føler jeg snart skal starte på et eller andet nyt, men det skal jeg ikke, jeg er færdig! I undrer Jer måske, da der ofte kommer en kandidat efter en bachelor, men jeg har læsten PBA i Branding og Marketing Management på VIA Design og de sidste 1,5 år, har været min top-up. Så nu skal jeg for alvor til at være voksen, hvad end det så måtte indebære. Og så tænker I nok, hvad skal der så ske, nu du ikke skal læse længere - samme gør jeg! Måske I har en masse spørgsmål, eller måske I er nysgerrige? Jeg overvejer lidt, om jeg skal filme en video til Jer, hvor jeg snakker lidt om alt mellem himmel og jord, mine tanker om fremtiden mm. så kan jeg eventuelt medtage Jeres spørgsmål og besvare dem så godt som jeg nu kan? I så fald, må I meget gerne kommentere om det kunne være noget I ville se, samt Jeres spørgsmål, som jeg vil forsøge at medtage.

______

I don't even think I've told you I've passed my exam which mean that I am F*** ING BACHELOR !!! Sorry for the language, or not! I graduated about a month ago and it is absolutely amazing. Having said that I also have a feeling of "what will come next," do you know what I mean? Now I have gone to school non-stop for 16.5 years, interrupted by a single gab year, so there is nothing to say that I feel I will soon start something new, but I will not, I'm done! You may be wondering, as there is often a candidate after a bachelor's degree, but I have studied a PBA in Branding and Marketing Management at VIA Design and for the past 1.5 years, I have been studying my top-up. So now I really have to be an adult, whatever that means. And then you probably think what happens now that you do not have to study anymore - me too! Maybe you have a lot of questions or maybe you are curious? I am thinking of filming a video for you, where I talk a little about everything between heaven and earth, my thoughts about the future, etc. maybe I can include your questions and answer them as well as I can now? In that case, please comment on whether this is something you would like to see, as well as your questions, which I will try to include.

INSTAGRAM - FACEBOOK - YOUTUBE 

Synes godt om