Nouw Team - I Love My Job #Nouwteammeetup

Photo: Lisa Hooks

Godmorgen skønneste læsere. Jeg er one tired girl i dag og det har jeg faktisk været de sidste mange dage. Jeg tror min kære kæreste har smittet mig med hans forkølelse, irriterende. I går fortalte jeg jer om ugens planer og om en tur til Ikea. Thomas, hans søster, niece og jeg brugte det meste af dagen i Ikea Århus igår. Vi skulle nemlig have en ny seng. Det var simpelthen så hyggeligt, men årh så stressende, da vi kom hjem 1 time før vi ventede 12 fødselsdagsgæster ups! Jeg har fundet ud af jeg ikke fungerer så godt under pres (ihvertfald ikke som værtinde), da det stresser mig, hvis der ikke er styr på tingene. Til gengæld er Thomas ret god til det (thank god) og vi hyggede os. Og så fik vi da også lige samlet sengen YAS og den er så fin! Jeg tænker at vise jer den i et seperat indlæg? Måske det endda kunne have interesse med en apartment tour? Let me know. Og i aften venter vi anden runde af gæster, jeg glæder mig!

Anyway, det var faktisk slet ikke det, det skulle handle om. Jeg tænkte faktisk at jeg ville fortælle jer lidt om min job og hvor glad jeg er for at være en del af det ovenstående team! I september modtog jeg en besked fra @annelinneaholm om jeg ikke havde tid til at skypemøde. Først tænkte jeg selvfølgelig "oh no", hvad har jeg dog gjort galt? Jeg ved ikke hvorfor man altid tænker negativt, dårlig vane! Men det var langtfra negativt, faktisk så tilbød hun mig et job jeg ikke turde drømme om at få allerede, i en alder af 21! Der var nemlig blevet så travlt på Nouw Danmark kontoret, at hun godt kunne bruge en hjælpende hånd. Tænk, at hun havde tænkt på mig? Vi havde kun mødt i hinanden én enkelt gang, og er bosat så langt fra hinanden og så vælger hun, MIG! Dét i sig selv, var/ER en kæmpe ære. Så nu sidder jeg her og tænker et halvt år tilbage, til en enkelt besked om en skype samtale. Jeg har oplevet SÅ meget på det her halve år og jeg har lært så mange fantastiske nye mennesker at kende. Se bare mine helt fantastiske kollegaer ovenover, hvor heldig har man lov at være? At være studerende og så få tilbudt et job, hvor man allerede på et halvt år har besøgt Göteborg, Stockholm, København, afholdt events og stiftet et hav af bekendtskaber (venskaber), må da være enhvers drøm - det er i hvert fald min! Jeg er simpelthen så taknemlig og det synes jeg lige i alle skulle vide. For nogle gange tager vi (JEG) ting alt for givet. Det blev måske mere en kærlighederklæring til mit job, end en egentlig job beskrivelse? Men det skal også på plads, at jeg virkelig elsker det jeg laver. Jeg sidder både med vores magasin, kontakt med bloggere, virksomheder, delvis planlægning af events (stadig meget nyt, men såå spændende) osv. alt dette laver jeg sammen med skønneste Anne, som er Nouw Danmarks Country Manager. Er der noget I er meget taknemmlige over?

// Good morning beautiful readers. I am one tired girl today and I have actually been the last several days. I think my dear boyfriend has infected me with his cold, annoying. Yesterday I told you about this week's plans and about a trip to Ikea. Thomas, his sister, niece and I spent most of the day in Ikea Aarhus yesterday. We had to buy a new bed. It was such a cozy day, but the so stressful since we came home one hour before we were expecting 12 birthday guests ups! I do not work so well under pressure (certainly not as hostess) because it stresses me, if there is no control of things. In return, Thomas is pretty good at it (thank god) and we enjoyed ourselves. And then we even got the new bed fixed afterwards, it looks so great! I think that I will show you in a separate post? Perhaps you could even be interested in an apartment tour? Let me know. And tonight, we expect another round of guests, I am looking forward!

Anyway, it was actually not what it this post should be about. I was actually thinking that I would tell you a little about my job and how happy I am to be a part of it above team! In September, I received a message from @annelinneaholm if I did not have time to a skype meeting. At first I thought, of course, "oh no", what have I done wrong? I do not know why you always think negatively, bad habit! But it was far from negative, in fact so she offered me a job I did not dare to dream of getting already, at the age of 21! It had become so busy on the Nouw Denmark office that she could use a helping hand. Cant believe that she had thought of me? We had only met each other once, and then we live so far apart and so she chooses, ME! That in itself was/IS a huge honor. So now I am sitting here thinking half a year back, on a single message for a skype conversation. I have experienced SO much the past six months and I have met so many great new people. Just look at my fantastic colleagues above - how lucky can you be? Being a student and then get offered a job where one already in half a year have visited Gothenburg, Stockholm, Copenhagen, planned events and formed lots of relationships (friendships), must surely be everyone's dream - it is certainly mine! I am just so grateful and I think you should know that. Because sometimes we take (I) things for granted. It was perhaps more a love letter to my job than an actual job description? But it must also be in place that I really love what I do. I sit with both our magazine, contact with bloggers, companies, planning of events (still very new, but sooo exciting) etc. All this am I doing with the best girl Anne, Nouw Denmarks Country Manager. Is there something you are very thankful about?

INSTAGRAM - FACEBOOK - YOUTUBE 

Synes godt om